سیاست مرجوعی و عودت

لطفا قبل از انجام هرگونه خرید با پشتیبانی نسبت به سوالات و قیمت نهایی محصول تماس حاصل فرمایید.

توجه داشته باشید برای محصولات مجازی همچون دوره های آموزشی به هیچ عنوان امکان عودت وجه وجود ندارد.